Το Έντυπο Αίτησης θα αποσταλεί στον Υπεύθυνο/η Π.Ε.-Σχολ. Δραστηριοτήτων της περιοχής του κάθε εκπαιδευτικού.

«Πρόσκληση για συμμετοχή σε Διήμερο Εισαγωγικό Σεμινάριο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο ΚΠΕ Κρεστένων.»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων στα πλαίσια του προγραμματισμού των δράσεών του για το έτος 2018-2019, της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», που υλοποιείται μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014 – 2020» και της συνεργασίας με τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων εμβέλειάς του, σχεδιάζει την υλοποίηση διήμερου Εισαγωγικού Επιμορφωτικού Σεμιναρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για 50 Εκπαιδευτικούς των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Δ’ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Γ’ Αθήνας, Δ’ Αθήνας, Δυτικής Αττικής, Πειραιά, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και Λασιθίου.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλες τις Διευθύνσεις εμβέλειας του ΚΠΕ Κρεστένων, αλλά η τελική επιλογή θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς από 8 (οκτώ) Διευθύνσεις ανάλογα με τη συμμετοχή από κάθε Διεύθυνση (θα επιλεγούν οι Διευθύνσεις με τη μεγαλύτερη συμμετοχή και ο αριθμός των εκπαιδευτικών θα είναι αναλογικός). Απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς που θα υλοποιήσουν φέτος για πρώτη φορά Πρόγραμμα Π.Ε. και δεν έχουν επιμορφωθεί και εν συνεχεία σε εκπαιδευτικούς που δεν έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια σε ΚΠΕ.

Το σεμινάριο, με τίτλο: «Βιωματικές παιδαγωγικές μέθοδοι στην Εκπαίδευση για την Αειφορία· το θεατρικό παιχνίδι» θα υλοποιηθεί από το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου και ώρα 09:00 έως την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14:00 στους χώρους του ΚΠΕ Κρεστένων και σε πεδία της περιοχής. Σκοπός του είναι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί να επιμορφωθούν γύρω από βασικές εννοιολογικές αρχές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, ώστε να υποστηρίξουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Εστιάζει σε βιωματικές παιδαγωγικές μεθόδους με έμφαση στο θεατρικό παιχνίδι και θα περιλαμβάνει θεωρητικές προσεγγίσεις, εργασίες πεδίου και βιωματικά εργαστήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να αποστείλουν την επισυναπτόμενη Αίτηση Συμμετοχής τους στις/στους Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσής τους μέχρι τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018.

Παρακαλούνται οι Υπεύθυνες/οι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων των ανωτέρω Διευθύνσεων Εκπαίδευσης να κοινοποιήσουν στις σχολικές μονάδες ευθύνης τους την παρούσα Πρόσκληση και το έντυπο αίτησης και να αποστείλουν στο ΚΠΕ Κρεστένων συγκεντρωτικό πίνακα με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, σχολική μονάδα, τηλέφωνο) των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, με σειρά προτεραιότητας, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018.

Το ΚΠΕ Κρεστένων θα καλύψει από το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου του και σύμφωνα με τον ισχύοντα οδηγό διαχείρισης, τις δαπάνες που αφορούν:

α) τη διαμονή σε εξάκλινους κοιτώνες της Μαθητικής Εστίας Κρεστένων (δύο διανυκτερεύσεις Παρασκευή-Σάββατο) όσων συμμετεχόντων πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις (όταν η απόσταση από την έδρα του μετακινούμενου είναι μεγαλύτερη από 160 χιλιόμετρα, εφόσον κινείται με ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μεγαλύτερη από 120 χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο. Για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική χώρα και αντίστροφα σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 ναυτικά μίλια. Σε περίπτωση που η μετακίνηση πραγματοποιείται και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του μετακινούμενου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα).

β) τη διατροφή (ένα δείπνο και δύο πρόχειρα γεύματα) όλων των συμμετεχόντων στο Σεμινάριο.

Τα έξοδα μετακίνησης των επιμορφούμενων θα καλυφθούν από τους ίδιους.

Όσοι παρακολουθήσουν ανελλιπώς το σεμινάριο θα λάβουν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου καθώς και ο Πίνακας Συμμετεχόντων (τακτικών και αναπληρωματικών) θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα (www.kpekrestenon.gr) του ΚΠΕ Κρεστένων μετά τις 7 Νοεμβρίου 2018.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Έντυπο Αίτησης θα αποσταλεί στον Υπεύθυνο/η Π.Ε.-Σχολ. Δραστηριοτήτων της περιοχής του κάθε εκπαιδευτικού.

Σχετικά Αρχεία