Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων

Το ΚΠΕ Κρεστένων πρόκειται να υλοποιήσει επίσκεψη εκπαιδευτικών και μαθητών της Α’ Τάξης του ΓΕΛ Ζαχάρως της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, προκειμένου να παρακολουθήσουν μονοήμερο πρόγραμμα Π.Ε. συναφές προς το θέμα της ερευνητικής τους εργασίας «Λίμνη Καϊάφα», στο πλαίσιο του έργου «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», άξονας προτεραιότητας 6, στις Περιφέρειες ΛΑΠ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αρ. Έγκρισης ΥΠΑΙΘ: Α.Π.: Φ3/ΑΚ/17511/24443/Δ7/19-02-2020

Σχετικά Αρχεία