Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων

Είναι επέκταση του μονοήμερου με ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργία της ελιάς στην οικολογία και τη λατρεία του χώρου και τη χρήση του λαδιού στην άθληση και την καθημερινή πρακτική (αιθέρια έλαια, λουτρά, σαπωνοποίηση). Επιδιώκεται η ανάδειξη των επιπτώσεων των πολιτισμικών, κοινωνικών και οικονομικών αξιών στην διαμόρφωση του οικοπεριβάλλοντος καθώς και η συμβολή του οικοπεριβάλλοντος στην πολιτισμική και βιολογική ποικιλότητα. Υλοποιείται εργαστήριο παραγωγής παραδοσιακού σαπουνιού από ελαιόλαδο.