Υλοποίηση τριήμερου επιμορφωτικού σεμιναρίου στο ΚΠΕ Κρεστένων με θέμα «Γεωμυθολογικά – Γεωπεριβαλλοντικά Μονοπάτια από την αρχαιότητα ως σήμερα»,  στις 12, 13 & 14  Απριλίου 2013

Το Κ.Π.Ε. Κρεστένων, στα πλαίσια υλοποίησης της Πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την Αειφορία, Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για τους ενήλικες» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και στα πλαίσια των δράσεων του δικτύου «Γεωμυθολογικά – Γεωπεριβαλλοντικά μονοπάτια», συνδιοργανώνει με το  Κ.Π.Ε. Στυλίδας-Υπάτης (Συντονιστικό ΚΠΕ) τριήμερο σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δικτύου. 

Στόχος του σεμιναρίου είναι να μελετηθούν οι περιβαλλοντικές μεταβολές (είτε γεωμορφολογικές είτε κλιματικές) και οι επιπτώσεις τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον καθώς και να αναδειχθεί η διασύνδεσή τους με πολιτισμικά και πολιτιστικά στοιχεία (μύθοι, παραδόσεις) και την κοινωνική οργάνωση. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ευρύτερη περιοχή της Ηλείας. Επιδιώκεται επίσης η παιδαγωγική αξιοποίηση της μελέτης αυτής σε προγράμματα Π.Ε. που υλοποιούνται από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και τις Περιβαλλοντικές τους Ομάδες.

Το σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Κρεστένων  στις 12, 13 & 14  Απριλίου 2013  θα έχει ως θέμα:

«Γεωμυθολογικά – Γεωπεριβαλλοντικά Μονοπάτια από την αρχαιότητα ως σήμερα»

Το σεμινάριο απευθύνεται:

Α) Σε εκπαιδευτικούς που τα σχολεία τους είναι ενταγμένα στο δίκτυο (1 τακτικός και 1 αναπληρωματικός εκπαιδευτικός από κάθε σχολείο)

Β) Σε υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  των οποίων σχολεία της Διεύθυνσης τους είναι ενταγμένα στο δίκτυο.

Γ) Στα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου (τακτικά και αναπληρωματικά)

Δ) Στα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του Δικτύου.

Ε) Σε εκπαιδευτικούς μέλη των συνεργαζόμενων ΚΠΕ (1 τακτικός και 1 αναπληρωματικός εκπαιδευτικός από κάθε Κ.Π.Ε.).

ΣΤ) Σε  2 εκπαιδευτικούς από τις Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπ/σης των νομών εμβέλειας του ΚΠΕ Κρεστένων: Αχαΐας, Αρκαδίας, Αιτωλοακαρνανίας και σε  2 εκπαιδευτικούς από τις Διευθύνσεις Β/ θμιας Εκπ/σης των νομών εμβέλειας του ΚΠΕ  Κρεστένων:  Αχαΐας, Αρκαδίας, Αιτωλοακαρνανίας.

Ζ) Σε  5  εκπαιδευτικούς από την Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης και σε  5 εκπαιδευτικούς από την Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης του νομού Ηλείας.               

Πριν την έναρξη των εργασιών του Σεμιναρίου, την Παρασκευή 12 Απριλίου, ώρες 12:00 – 14:00 θα γίνει συνάντηση εργασίας της Συντονιστικής Επιτροπής (θα συμμετέχουν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη) και της Παιδαγωγικής Ομάδας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. «Γεωμυθολογικά – Γεωπεριβαλλοντικά μονοπάτια».

Τα έξοδα μετακίνησης των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών προς και από το ΚΠΕ θα επιβαρύνουν τους ίδιους και όχι το ΚΠΕ ή την υπηρεσία τους.

Τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης  των μελών Παιδαγωγικών Ομάδων των ΚΠΕ θα καλύψουν οι ίδιοι από τα ΤΔΕ ή τη Διαχειριστική τους Επιτροπή.

Σε όσους παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Συνημμένα: α) Πίνακας 1: ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

                     β) Πίνακας 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΕ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

         γ)Πίνακας 3. ΜΕΛΗ ΠΟ ΚΠΕ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

                     δ) Πίνακας 4: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

                     ε) Πίνακας 5: ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

                     στ) Πίνακας 6: ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

                     ζ) Πίνακας 7:ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

                     η) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ               

Πίνακας 1. ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΙΔΙΟΤΗΤΑΗΜ. MΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
1.ΒΟΥΒΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΕπίκουρος καθηγητής Φυσικής  Γεωγραφίας και Παλαιομορφολογίας, Γεωλογίας ΑΠΘ4
2.ΣΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Αν. Καθηγητής  Παλαιοντολογίας και Παλαιοπεριβάλλοντος, Γεωλογίας   ΑΠΘ4
3.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  Γεωχημικός-Περιβαλλοντολόγος, επιστημονικός συνεργάτης ΤΕΙ Πάτρας3
4.ΜΑΡΚΑΤΣΕΛΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΓεωλόγος, Εκπρόσωπος της Γεωμυθολογικής Εταιρίας Μέλος Π.Ο Δικτύου4
5.ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Διδάκτωρ Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Μέλος Π.Ο Δικτύου4
6.ΦΟΥΣΕΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔν/τρια ΣΕΠΕΔ Μέλος Σ.Ε. Δικτύου4
7.ΞΥΛΟΚΟΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΤμηματάρχης ΣΕΠΕΔ Μέλος Π.Ο Δικτύου4
8. ΧΑΤΖΗ-ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔιευθύντρια Ζ’ ΕΠΚΑ
9.ΓΑΒΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Υπεύθυνος  ΚΠΕ Κρεστένων
10.ΤΣΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΑναπλ. Υπεύθυνη ΚΠΕ Κρεστένων Μέλος Σ.Ε. Δικτύου
11.ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κρεστένων
12.ΝΤΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΜέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κρεστένων  Μέλος Σ.Ε. Δικτύου
13.ΣΧΟΙΝΑ  ΜΑΡΙΑΜέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κρεστένων
14.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑΥπεύθυνη ΚΠΕ Στυλίδας – Υπάτης Μέλος Π.Ο Δικτύου4
15.  ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜέλος Π.Ο. ΚΠΕ Στυλίδας – Υπάτης Μέλος Σ.Ε. Δικτύου4
16.ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΑΒΟΥΡΗΑναπλ. Υπεύθυνη ΚΠΕ Ζακύνθου3
17.ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΙΑΑναπλ. Υπεύθυνη ΚΠΕ Λαυρίου3
18.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣΜέλος  Π. Ο. του ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων3
19.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣΥπεύθυνος Σχ. Δραστηριοτήτων Α/θμιας Δ/νσης Εκπ/σης Φθιώτιδας  Μέλος Σ.Ε. Δικτύου4
20.ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑναπλ. Υπεύθυνος ΚΠΕ Άμφισσας Μέλος Σ.Ε. Δικτύου4
21.ΜΑΝΩΛΙΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΕκπαιδευτικός 9ου Γυμνασίου Ηρακλείου4
22.ΚΑΡΜΙΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ-ΕΥΣΤΑΘΙΑΕκπαιδευτικός 8ου Δημ. Σχ. Καλυβίων Λαμίας3
23.ΡΑΥΤΟΠΤΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΕκπαιδευτικός Γυμνασίου Κύμης3
24.ΜΠΕΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΕκπαιδευτικός 12ου νηπ/γείο Βόλου3
25.ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΕκπαιδευτικός 12ου νηπ/γείο Βόλου3

Πίνακας 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΕ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΙΔΙΟΤΗΤΑΗΜ. ΜΕΤ/ΣΗΣ
1.ΚΑΝΤΑΝΟΛΕΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣΥΠ. Σ.Δ. Δ.Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ Μέλος Σ.Ε. Δικτύου4
2.ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠ. Σ.Δ. Δ.Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Μέλος Σ.Ε. Δικτύου4
3.ΜΑΡΓΙΑ ΑΝΤΙΟΠΗ-ΖΩΗΥΠ. Σ.Δ. Δ.Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ3
4.ΜΑΡΜΑΤΑΚΗ ΑΡΕΤΗΥΠ. Σ.Δ. Δ.Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ   4
5.ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΕΥΘΑΛΙΑ  ΥΠ. Σ.Δ. Δ.Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ  Μέλος Σ.Ε. Δικτύου4

Πίνακας 3. ΜΕΛΗ Π.Ο. ΚΠΕ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΙΔΙΟΤΗΤΑΗΜ.ΜΕΤ/ΣΗΣ
1.ΚΟΥΤΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΑΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΚΠΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ- ΥΠΑΤΗΣ Μέλος Π.Ο Δικτύου4
2.ΚΟΥΡΑΒΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΜΕΛΟΣ Π.Ο. ΚΠΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ- ΥΠΑΤΗΣ Μέλος Π.Ο Δικτύου4
3.ΣΥΛΕΟΥΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΜΕΛΟΣ Π.Ο. ΚΠΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ-ΥΠΑΤΗΣ Μέλος Π.Ο Δικτύου4
4.ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΜΕΛΟΣ ΠΟ ΚΠΕ ΚΠΕ ΒΑΜΟΥ4
5.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΠΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ-ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ3
6.ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΠΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Μέλος Σ.Ε. Δικτύου4
7.ΠΑΝΑΓΟΥ ΕΛΕΝΗΑΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΠΕ Ν.ΚΙΟΥ Μέλος Σ.Ε. Δικτύου4
8.ΖΩΔΙΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗΑΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΠΕ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ Μέλος Σ.Ε. Δικτύου4
9.ΜΑΚΕΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΗΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΠΕ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ Μέλος Σ.Ε. Δικτύου4

Πίνακας 4. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΣΧΟΛΕΙΟΔ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣΕΙΔ/ΤΑΗΜ.ΜΕΤ/ΣΗΣ
1.ΜΑΣΤΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΓ/ΣΙΟ ΚΥΜΗΣΔΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣΠΕ023
2.ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΓ/ΣΙΟ ΚΥΜΗΣΔΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣΠΕ083
3.ΡΗΓΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΔ.Σ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥΔΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣΠΕ703
4.ΧΑΜΑΜΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣΕΠΑΛ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝΔΔΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΠΕ024
5.ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΓΕΛ ΒΟΝΙΤΣΑΣΔΔΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΠΕ093
6.ΔΟΥΛΑΒΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΓΕΛ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥΔΔΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΠΕ04023
7.ΜΠΑΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ1ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣΠΕ023
8.ΤΖΙΓΚΟΥΡΑ ΣΤΕΛΛΑΓΕΛ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣΠΕ033
9.ΒΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΕΠΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣΠΕ17.033
10.ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑΕΣΠΕΡΙΝΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣΠΕ023
11.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ2ο Γ/ΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣΠΕ033
12.ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ16ο Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣΠΕ04-053
13.ΣΑΒΒΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ15ο Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣΠΕ163
14.ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΓΕΛ ΜΕΛΑΛΟΠΟΛΗΣΔΔΕ  ΑΡΚΑΔΙΑΣΠΕ023
15.  ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΓΕΛ ΜΕΛΑΛΟΠΟΛΗΣΔΔΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣΠΕ043
16.ΜΑΝΩΛΙΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ9ο Γ/ΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΠΕ044

Πίνακας 5. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΣΧΟΛΕΙΟΔ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣΕΙΔ/ΤΑΗΜ. ΜΕΤ/ΣΗΣ
1.ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΕΠΑΛ ΚΑΝΔΑΝΟΥΔΔΕ ΧΑΝΙΩΝ          ΠΕ094
2.ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΓΕΛ ΒΟΝΙΤΣΑΣΔΔΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣΠΕ013
3.ΦΟΡΤΣΕΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ      ΓΕΛ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥΔΔΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣΠΕ023
4.ΠΑΠΠΑ ΕΥΓΕΝΙΑΓΕΛ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣΠΕ063
5.ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΜΑΡΘΑΓ/ΣΙΟ ΚΑΛΙΘΕΑΣΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣΠΕ053
6.ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗΕΕΕΕΚ ΠΥΡΓΟΥΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣΠΕ023
7.ΤΖΑΒΑΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑΕΣΠΕΡΙΝΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣΠΕ033
8.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΟΜΝΑΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓ. Γ/ΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣΠΕ053
9.ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ15ο Γ/ΣΙΟ ΠΑΤΡΑΣ       ΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣΠΕ013
10.ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ4ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣΔΔΕ ΑΧΑΪΑΣΠΕ023

Πίνακας 6. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΔ/ΤΑΗΜ.ΜΕΤ/ΣΗΣ
1.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ4ο Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Μέλος Π.Ο ΔικτύουΔΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΠΕ704
2.ΚΑΡΜΙΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ-ΕΥΣΤΑΘΙΑ8ο Δ.Σ. ΚΑΛΥΒΙΑ ΛΑΜΙΑΣ Μέλος Π.Ο ΔικτύουΔΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΠΕ114
3.ΡΗΓΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΔ.Σ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥΔΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣΠΕ703
4ΚΑΡΜΙΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ16ο Δ.Σ. ΛΑΜΙΑΣΔΠΕ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΠΕ113
5.ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΙΑ5ο Δ. Σ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣΔΠΕ ΗΛΕΙΑΣΠΕ703
6.ΣΟΡΒΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΟΣΔ Σ ΛΑΛΑΔΠΕ ΗΛΕΙΑΣΠΕ703
7.ΜΠΑΣΤΑ ΘΕΟΔΩΡΑΔ.Σ. ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥΔΠΕ ΗΛΕΙΑΣΠΕ703
8.ΣΩΚΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔ. Σ. ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥΔΠΕ ΗΛΕΙΑΣΠΕ703
9.ΚΑΜΕΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔ.Σ. ΧΕΙΜΑΔΙΟΥΔΠΕ ΗΛΕΙΑΣΠΕ703
10.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΛΕΠΕΝΟΥΣΔΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΠΕ603
11.ΚΟΚΟΤΟΥ ΣΟΦΙΑΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΛΕΠΕΝΟΥΣΔΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΠΕ603
12.ΜΠΕΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ12ο Ν/ΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥΔΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΠΕ603
13.ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ12ο Ν/ΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥΔΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΠΕ603
14.ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΔ.Σ. ΑΚΤΑΙΟΥΔΠΕ ΑΧΑΪΑΣΠΕ703
15.ΡΟΥΓΚΑΛΑ ΚΩΝ/ΝΑ61ο Ν/ΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝΔΠΕ ΑΧΑΪΑΣΠΕ603
16.ΜΠΑΚΟΛΟΥΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ26ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Μέλος Π.Ο ΔικτύουΔΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΠΕ604

Πίνακας 7.  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΣΧΟΛΕΙΟΔ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣΕΙΔ/ΤΑΗΜ.ΜΕΤ/ΣΗΣ
1.ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ4ο Δ.Σ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣΔΠΕ ΗΛΕΙΑΣΠΕ703
2.ΣΑΧΑΝΙΔΟΥ ΣΟΝΙΑΔ.Σ. ΦΡΙΞΑΣΔΠΕ ΗΛΕΙΑΣΠΕ703
3.ΒΑΡΔΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΔ.Σ. ΛΑΣΤΕΪΚΩΝΔΠΕ ΗΛΕΙΑΣΠΕ703
4.ΔΗΜΟΥΔΗ ΚΩ/ΝΑΔ.Σ. ΛΑΣΤΕΪΚΩΝΔΠΕ ΗΛΕΙΑΣΠΕ703
5.ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ14ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥΔΠΕ ΗΛΕΙΑΣΠΕ703
6.ΤΣΑΤΣΑΝΗ  ΣΑΛΛΟΝΙΚΙΑΔ.Σ. ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣΔΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣΠΕ703
7.ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ  ΑΡΙΣΤΕΑΔ.Σ. ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣΔΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣΠΕ703
8.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ61ο Ν/ΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝΔΠΕ ΑΧΑΪΑΣΠΕ603
9.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ2ο Ν/ΓΕΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣΔΠΕ ΑΧΑΪΑΣΠΕ603

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Παρασκευή 12 Απριλίου (πρωί)– αφορά τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και Παιδαγωγικής Ομάδας του Δικτύου

12.00 – 14.00 :      Συνάντηση Συντονιστικής Επιτροπής και Παιδαγωγικής Ομάδας 

14.00 – 15.00 :      Γεύμα για τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και Παιδαγωγικής Ομάδας

Παρασκευή 12 Απριλίου (απόγευμα) – ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

16:30 – 17:00        Προσέλευση – Εγγραφές

17:00 – 17:10        «Περιβαλλοντική εκπαίδευση και αειφόρος ανάπτυξη» Ευσταθία Φουσέκη, Δ/ντρια ΣΕΠΕΔ, ΥΠΑΙΘΠΑ

17:10 – 17:20        «Τα εθνικά θεματικά δίκτυα Π.Ε.», Αναστασία Ξυλόκοτα, τμηματάρχης  ΣΕΠΕΔ, ΥΠΑΙΘΠΑ

17.20 – 17.30          «Παρουσίαση του ΚΠΕ Κρεστένων και των δράσεών  του» Πέτρος Γαβράς Υπεύθυνος ΚΠΕ Κρεστένων

 17:30 – 17:40       Το Εθνικό θεματικό Δίκτυο « Γεωπεριβαλλοντικά- Γεωμυθολογικά μονοπάτια»,

                               Μαρίνα Παπαγεωργίου, Υπεύθυνη ΚΠΕ Στυλίδας-Υπάτης, Κωνσταντίνος Αγγελής, μέλος της Π.Ο. του ΚΠΕ, πρόεδρος του συντονιστικού του δικτύου.

17:40 – 18:00        «Η κλασσική Ολυμπιακή Διαδρομή Ήλιδος-Ολυμπίας. Ο δρόμος των αθλητών προς τη δόξα», Γεωργία Χατζή-Σπηλιοπούλου, Διευθύντρια Ζ’ ΕΠΚΑ

18:00 – 18:10        Διάλειμμα – Καφές

18:10 – 18:40        «Η επίδραση γεωπεριβαλλοντικών συνθηκών σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία»

                             Διονύσιος Παναγιωτάρας, Γεωχημικός-Περιβαλλοντολόγος, επιστημονικός συνεργάτης ΤΕΙ Πάτρας

18:40–19:00        «Μεταβολές των ακτογραμμών και της θαλάσσιας στάθμης στην Ελλάδα τα τελευταία 10.000 χρόνια.. Παραδείγματα από την Δυτική Ελλάδα»

Κωνσταντίνος Βουβαλίδης, Επίκουρος Καθηγητής Φυσικής  Γεωγραφίας και Παλαιομορφολογίας, Γεωλογίας ΑΠΘ.

19:00 – 19:20       «Περιβαλλοντικές μεταβολές στην παράκτια ζώνη. Παλαιοπεριβαλλοντικοί Δείκτες»

Γεώργιος Συρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής  Παλαιοντολογίας και Παλαιοπεριβάλλοντος, Γεωλογίας   ΑΠΘ.

19.20 – 19.40:        Συζήτηση- Ερωτήσεις

19:40 – 20:30       Παιχνίδια γνωριμίας – επικοινωνίας και συγκρότησης ομάδας: Παιδαγωγική Ομάδα ΚΠΕ Κρεστένων

20:30                    Δείπνο

Σάββατο 13 Απριλίου 2013 (Πρωί-Απόγευμα))

9:00 – 9:30            Πρωινό

9:30 – 10:15         «Μυθολογικά μονοπάτια στην Ολυμπία γη», Αγγελική Τσούρα, Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Κρεστένων

10:30                     Αναχώρηση για Αρχαία Ολυμπία

11:00 – 14:00        Εργασία πεδίου στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας

                              Κωνσταντίνος Βουβαλίδης, Επίκουρος Καθηγητής Φυσικής  Γεωγραφίας και Παλαιομορφολογίας, Γεωλογίας ΑΠΘ

                              Γεώργιος Συρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής  Παλαιοντολογίας και Παλαιοπεριβάλλοντος, Γεωλογίας   ΑΠΘ.

                              Αγγελική Τσούρα, Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Κρεστένων,  Κωνσταντίνος Γιαννίρης, Μέλος της Π.Ο. του ΚΠΕ Κρεστένων

14:00                     Επιστροφή στο ΚΠΕ Κρεστένων

14:30                     Γεύμα – ξεκούραση

17:30 – 18:00     «Καλλιμάχου, Εις Δήμητρα : Μυθολογική, Κοινωνιολογική και Ψυχαναλυτική προσέγγιση των προσώπων που συμμετέχουν στην Καλλιμάχεια εκδοχή της

                            οικολογικής ύβρεως του Ερυσίχθονα», Πηνελόπη Αβούρη, Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Ζακύνθου, Δήμητρα Μπία, Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Λαυρίου

18:00 – 20:30     Παράλληλη διεξαγωγή τριών εργαστηρίων

                            ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1:«Μέθοδοι προστασίας και ελέγχου λίθων και μαρμάρων»,

                             Διονύσιος Παναγιωτάρας, Γεωχημικός-Περιβαλλοντολόγος, επιστημονικός συνεργάτης ΤΕΙ Πάτρας 

                            ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2:«Ταξίδι στο χρόνο»

                               Μπαντέκας Ιωάννης, drsΓεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαρκατσέλης  Ευάγγελος, Γεωλόγος

                               ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3:«Καλλιμάχου, Εις Δήμητρα: Απόπειρα δραματικής αναπαράστασης του μύθου  του Ερυσίχθονα με τη χρήση των τεχνικών του σωματικού και

                               τελετουργικού θεάτρου», Πηνελόπη Αβούρη, Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Ζακύνθου, Δήμητρα Μπία, Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Λαυρίου

20:30                  Δείπνο

Κυριακή 14 Απριλίου 2013 (Πρωί)

9:00 – 9:30            Πρωινό

Παρουσιάσεις  Υπευθύνων Π.Ε.- Σχ. Δραστηριοτήτων και συνεργαζόμενων Κ.Π.Ε.

10:00 – 10:15      «130.000 χρόνια αέναης ανθρώπινης παρουσίας στο σπήλαιο της Θεόπετρας»Χρήστος Παπαβασιλείου , Μέλος Π. Ο. του ΚΠΕ Περτουλίου-Τρικκαίων

10:15 – 10:30      «Ο μύθος της Λερναίας Ύδρας:απόπειρες ερμηνείας» Γιώργος Σταυρόπουλος, Υπεύθυνος Σχ. Δραστηριοτήτων Α/θμιας Δ/νσης Εκπ/σης  Φθιώτιδας

10:30 – 11:00       «Μυθολογία και ΠΕ» Αθανάσιος Πανάγου, Αν. Υπεύθυνος ΚΠΕ  Άμφισσας

11:00 – 11:30       Διάλειμμα – Καφές

Παρουσιάσεις  προγραμμάτων σχολείων του Δικτύου.

11:30 – 11:45       «Γεωμυθολογικά μονοπάτια στην Κρήτη: Οι Μινωίτες στο φως» Στυλιανός Μανωλιούδης, Εκπαιδευτικός 9ου Γυμνασίου Ηρακλείου

11:45 – 12:00       «Μυθολογία του τόπου μας» Γαρυφαλλιά-Ευσταθία Καρμίρη, Εκπαιδευτικός 8ου Δημ. Σχ. Καλυβίων Λαμίας

12:00 – 12:15       «Από την  Κύμη στην Πυρά. Ακολουθώντας τα ίχνη του Ηρακλή» Θεόδωρος Ραφτόπτουλος – Εκπαιδευτικός Γυμνασίου Κύμης

12:15 – 12:30       «Στη μυθολογία κάνω βουτιά, με τους ήρωες συντροφιά», Φωτεινή Μπένου, Γεωργία Ευσταθιάδου -12ο νηπ/γείο Βόλου

12:30  – 13:00      Αξιολόγηση Σεμιναρίου

13:30                    Γεύμα – Λήξη σεμιναρίου