Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων

Το Κ.Π.Ε. Κρεστένων, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» υλοποίησε σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, δια των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, Ημερίδα Ενημέρωσης Εκπαιδευτικών. Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε  την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας στον Πύργο, στο πλαίσιο της καθιέρωσης από τη Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Υπουργείου Παιδείας της δεύτερης εβδομάδας του Οκτωβρίου ως Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Συμμετείχαν συνολικά 150  Εκπαιδευτικοί από την Πρωτοβάθμια και  τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Οι εργασίες ξεκίνησαν με τους χαιρετισμούς της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, κας Ζωής Βουρλούμη, και του Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, κου Νικόλαου Αγγελόπουλου.

Στη συνέχεια ο Υπεύθυνος του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων, κ. Πέτρος Γαβράς, παρουσίασε τα Προγράμματα Π.Ε. που θα υλοποιήσει και αυτή τη σχολική χρονιά το Κέντρο με τις περιβαλλοντικές ομάδες των σχολείων, στο πλαίσιο της προσπάθειας ευαισθητοποίησης των παιδιών σε θέματα περιβάλλοντος. Η Αναπληρώτρια Υπεύθυνη κα Τσούρα Αγγελική αναφέρθηκε στους παιδαγωγικούς στόχους και τη θεματολογία του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε. «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας», που συντονίζει το ΚΠΕ Κρεστένων.

Στη συνέχεια η Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας, κα Ευγενία Ηλιοπούλου, και ο Υπεύθυνος της Δευτεροβάθμιας, κ. Γιώργος Γοροζίδης, αναφέρθηκαν στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευση καθώς και στο σκοπό, στους στόχους και στη μεθοδολογία της. Τόνισαν ιδιαίτερα τη σπουδαιότητα της συμμετοχής εκπαιδευτικών και μαθητών στην υλοποίηση Προγραμμάτων Π.Ε.,  στην κατεύθυνση δημιουργίας ενημερωμένων πολιτών, ευαισθητοποιημένων σε θέματα αειφορίας.

Η Ημερίδα ολοκληρώθηκε με εκπαιδευτικούς και των δυο βαθμίδων που παρουσίασαν τα προγράμματά τους ως παράδειγμα καλών πρακτικών. Αναφέρθηκαν στη θεματολογία τους, στις πηγές του υλικού τους, στα στάδια της δουλειάς τους, στις δραστηριότητες που υλοποίησαν με τους μαθητές τους, στα θετικά στοιχεία που αποκόμισαν όλοι, στις δυσκολίες που συνάντησαν και τους τρόπους που τις αντιμετώπισαν.  Συγκεκριμένα η κα Σταυροπούλου Ελένη παρουσίασε το σχολικό κήπο που δημιούργησε το 10ο Νηπιαγωγείο Πύργου, η κα Ηλιοπούλου Μαρία το Πρόγραμμα  του Δημοτικού Σχολείου Καλλικώμου «Ελιά η παιδοτρόφος», η κα Καραγιάννη Βαρβάρα το πρόγραμμα του Γυμνασίου Γαστούνης «Βιώσιμη πόλη (Γαστούνη χθες, σήμερα, αύριο)» ενώ η κα Τζανέτου Αφροδίτη από το 4ο Γυμνάσιο Πύργου το πρόγραμμα «Τοπικά προϊόντα (και γίναμε όλοι σταφίδα)».