Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων στα πλαίσια του προγραμματισμού των δράσεών του για το σχολικό έτος 2018-2019, της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», που υλοποιείται μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014 – 2020», προγραμματίζει μονοήμερη εκπαιδευτική δράση Αγωγής Υγείας στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, με εκατόν δέκα (110) μαθητές/τριες και δεκαέξι (16) συνοδούς εκπαιδευτικούς του ΕΠΑΛ Κρεστένων, την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 και ώρα 09:00 έως 14:00, στο ΚΠΕ Κρεστένων.

Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΥΠΠΕΘ Εθνικού Προγράμματος KIDS SAVE LIVES, με σκοπό την αγωγή υγείας μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλης της χώρας, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας και του Ανθρωπιστικού Οργανισμού KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών στην Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), στη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED), στις Πρώτες βοήθειες σε επείγουσες για την ζωή καταστάσεις καθώς και στην πρόληψη από παιδικούς και εφηβικούς τραυματισμούς και τον έλεγχο της αιμορραγίας.