Το Κ.Ε.ΠΕ.Α Κρεστένων στα πλαίσια του προγραμματισμού των δράσεών του για το έτος 2022-2023 και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας – που συντονίζει το Τοπικό Δίκτυο Π.Ε. «Ποταμός Αλφειός, διαδρομή στο χώρο και στο χρόνο» – συνδιοργάνωσαν μονοήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023 και ώρες 09:00 έως 14:00.  

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν αφενός οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί να επιμορφωθούν γύρω από βασικές εννοιολογικές αρχές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, ώστε να υποστηρίξουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και αφετέρου – στα πλαίσια του Δικτύου – να τους δοθεί η δυνατότητα  να συνεργαστούν μεταξύ τους για να ανταλλάξουν πληροφορίες, απόψεις, παιδαγωγικό υλικό και να διαμορφώσουν από κοινού προτάσεις σε σχέση με την ευαισθητοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών και πολιτών ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη του ποταμού Αλφειού.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν εκπαιδευτικοί της Α/θμιας Εκπαίδευσης Ηλείας που τα σχολεία τους είναι ήδη ενταγμένα στο Δίκτυο και υλοποιούν ομοθεματικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα, καθώς και εκπαιδευτικοί που επιθυμούσαν να επιμορφωθούν σχετικά με την υλοποίηση ομοθεματικών προγραμμάτων και την πιθανή ένταξή τους στο Δίκτυο.

Μετά το καλωσόρισμα των συμμετεχόντων ο Υπεύθυνος του ΚΕΠΕΑ Κρεστένων κος Πέτρος Γαβράς παρουσίασε τις δράσεις του Κέντρου τόσο για τους μαθητές όσο και για ενηλίκους στα πλαίσια της Εκπαίδευσης για την Αειφορία. Στη συνέχεια η Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κα Ευγενία Ηλοπούλου παρουσίασε τους σκοπούς και στόχους του Δικτύου ΠΕ «Ποταμός Αλφειός, διαδρομή στο χώρο και στο χρόνο» ενώ ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Επιταλίου Αλέξιος Σοφιανόπουλος παρουσίασε τις δράσεις του Δικτύου. Κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων αυτών υπήρξε διαδικτυακή σύνδεση με την αρμόδια εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, κα  Ιωάννα Κλιάρη, η οποία και χαιρέτισε τις δράσεις του Δικτύου και συνεχάρη τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς για την πρωτοβουλία τους και μετέφερε την ευλογία της Α. Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Ακολούθησε η ανάλυση των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών και μυθολογικών στοιχείων του ποταμού Αλφειού (Μελέτη περίπτωσης – Case study) από τους εκπαιδευτικούς Σταθόπουλο Παναγιώτη, Maitre es sciences de l’ education Bordeaux II, και Ηλιοπούλου Ευγενία, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε. Ηλείας.

Μετά το θεωρητικό μέρος οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί μετέβησαν στο Φράγμα Φλόκα όπου μελέτησαν τη λειτουργία του Φράγματος, του Υδροηλεκτρικού Εργοστασίου και τις επιπτώσεις τους στο φυσικό περιβάλλον. Κατά την επιστροφή στις αίθουσες του Κέντρου υλοποιήθηκαν εργαστήρια μέτρησης της ποιότητας του νερού του ποταμού (PH, νιτρικά, φωσφορικά) καθώς και εργαστήρια σχετικά με τους τρόπους παραγωγής ενέργειας και την κατανάλωσή της. Τη μελέτη πεδίου και τα εργαστήρια συντόνισε η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΕΠΕΑ Κρεστένων.

Οι εργασίες του Σεμιναρίου έληξαν με τη συζήτηση των συμμετεχόντων, τα συμπεράσματα και την αξιολόγηση.

Η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΕΠΕΑ Κρεστένων θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους εισηγητές και τους επιμορφούμενους για την άψογη συνεργασία τους. Θα ήθελε επίσης να ευχαριστήσει τον Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων για την παραχώρηση του λεωφορείου με το οποίο έγινε η μετάβαση στο πεδίο.