Συμπεράσματα επίσκεψης εργασίας στελεχών εκπαίδευσης από 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήρθαν στην Ελλάδα για να μελετήσουν το θέμα “Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης : Υποστηρικτικές Δράσεις για την Αειφορία”. Η δράση σχεδιάστηκε απο το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων και πραγματοποιήθηκε με την συνεργασία του ΙΚΥ και υπο την αιγ’ιδα του ευρωπαικού οργανισμού CEDEFOP την χρονική περίοδο 1-5 Οκτωβρίου 2012.

Σχετικά Αρχεία