Περιβαλλοντικές ομάδες σχολείων που υλοποιούν ομοθεματικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και έχουν ένταχθεί στο Δίκτυο την αναφερόμενη σχολική χρονιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την Αιτηση ένταξης στο Δίκτυο για τη σχολική χρονιά 2019-2020

– Αίτηση εκπαιδευτικών

Σχετικά Αρχεία