Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων

Είναι επέκταση του αντίστοιχου μονοήμερου προγράμματος. Συνδυάζει και τα δύο εναλλακτικά πεδία του μονοήμερου δηλαδή και το παράκτιο οικοσύστημα του Καϊάφα και το ακρωτήριο του Κατακόλου εμβαθύνοντας στη θεματική του μονοήμερου.