Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Περιβαλλοντικές Ομάδες εκπαιδευτικών και μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, 25-30 ατόμων. Υλοποιείται στους χώρους του Κ.Π.Ε. (αίθουσες γνωριμίας-έκφρασης) και στο πεδίο (όχθες Αλφειού ποταμού – φράγμα Αλφειού – υδροηλεκτρικό εργοστάσιο).

Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τα κατάλληλα εφόδια ώστε να είναι σε θέση να διαμορφώνουν συμπεριφορές, στάσεις και αξίες στην κατεύθυνση της αειφορικής διαχείρισης των υδάτινων φυσικών πόρων καθώς και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Στόχοι του προγράμματος:

· Ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που αφορούν το οικοσύστημα του ποταμού Αλφειού.

· Κατανόηση της αξίας του ποταμού: οικονομική, κοινωνική, ιστορική, μυθολογική, γεωγραφική, ενεργειακή και οικολογική.

· Αξιολόγηση της συμβολής του Αλφειού στην παραγωγή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στο φράγμα Φλόκα.

· Αξιολόγηση των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων από την κατασκευή φραγμάτων

· Συνειδητοποίηση των κινδύνων που επηρεάζουν την οικολογική του ισορροπία.

· Διαμόρφωση και ανάπτυξη στάσεων και νοοτροπιών αναφορικά με τον κύκλο του νερού στη φύση.

· Αποσαφήνιση εννοιών: διαχείριση του νερού, διάβρωση, ρύπανση, τροφική αλυσίδα, λεκάνη απορροής, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

· Προσέγγιση με τις αισθήσεις των ήχων, των χρωμάτων, των αρωμάτων της συγκεκριμένης βιοκοινότητας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

· Γνωριμία της Ομάδας με παιχνίδια και δραστηριότητες.

· Θεωρητική προσέγγιση της διαχρονικής πορείας και εξέλιξης του ποταμού Αλφειού.

· Εργασία πεδίου στις όχθες του Αλφειού και στο φράγμα Φλόκα με θεματικούς άξονες: γεωμορφολογία, φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του νερού, παραδόσεις, μυθολογία, διαχείριση υδάτινων πόρων (αρδευτικό φράγμα, υδροηλεκτρικό εργοστάσιο)

· Επίσκεψη στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο και εργασίες για την κατανόηση της συμβολής του στην ηλεκτροπαραγωγή της περιοχής

· Διλληματική προσέγγιση: Οι μαθητές ζυγίζουν τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις για να αποφασίσουν αν θα κατασκευαστεί ένα φράγμα σε μια υποθετική περιοχή.

· Δραστηριότητες αυτοέκφρασης των μαθητών (τραγούδι, λογοτεχνία, δημιουργική έκφραση, εικαστικά, θέατρο, χορός) με αφετηρία τη συγκεκριμένη θεματική και εμπειρία.

· Αξιολόγηση του προγράμματος.