Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και έχει σχεδιαστεί για ομάδα 25-30 ατόμων. Υλοποιείται στους χώρους του Κ.Π.Ε. (αίθουσες γνωριμίας-έκφρασης) και στο πεδίο. Ως πεδίο επιλέγεται η παράκτια ζώνη του Κυπαρισσιακού στην περιοχή Καϊάφα – με έμφαση στις αμμοθίνες και τη θαλάσσια χελώνα καρέτα καρέτα – ή το ακρωτήριο του Κατακόλου – με έμφαση στην εναλλαγή της αμμώδους ακτής του Κατακόλου και της βραχώδους του Αγίου Ανδρέα με δραστηριότητες επικεντρωμένες στο διαχρονικό και πολυπαραραγοντικό ρόλο του λιμανιού.

Σκοπός του προγράμματος είναι η διεύρυνση και ενδυνάμωση των απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και αξιών των μελών των Περιβαλλοντικών ομάδων για την αειφορική διαχείριση παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσα από τη βιωματική μελέτη του θαλάσσιου και παράκτιου οικοσυστήματος του Κυπαρισσιακού κόλπου.

Στόχοι του προγράμματος: 

– η κατανόηση της διαρκούς αλληλεπίδρασης του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με παράδειγμα το παράκτιο οικοσύστημα του Κυπαρισσιακού κόλπου

– η διερεύνηση των συνεπειών της ανθρώπινης δραστηριότητας στις ακτές

– η ανίχνευση της βιοποικιλότητας των παράκτιων οικοσυστημάτων

– η κατανόηση της σημασίας της θαλάσσιας χελώνας, των αμμοθινών και των λιβαδιών ποσσειδωνίας για το θαλάσσιο και το παράκτιο οικοσύστημα και η ενίσχυση θετικών στάσεων και ενεργειών για τη διατήρηση και προστασία τους

– η ευαισθητοποίηση σε θέματα όπως η υποβάθμιση της θαλάσσιας ζωής, η εντατική αλιεία, η ρύπανση κα

– η καλλιέργεια καταναλωτικής συνείδησης και διαμόρφωση θετικών στάσεων για τον κόσμο της θάλασσας και τη διαχείριση των ακτών (αλιεία, τουρισμός, αναψυχή, ναυτιλία κα)

– η αξιολόγηση του ρόλου των λιμανιών στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή των τοπικών κοινωνιών (Κατάκολο: σταφίδα, τουρισμός, αλιεία, αναψυχή …)

– η καλλιέργεια δεξιοτήτων παρατήρησης, αναζήτησης, καταγραφής, παρουσίασης, κριτικής σκέψης

– η ανάπτυξη στενής σχέσης με τη φύση και εξοικείωση με την αισθητική και καλλιτεχνική απόδοσή της

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Γνωριμία της Ομάδας με παιχνίδια και δραστηριότητες.

– Θεωρητική προσέγγιση των βιολογικών χαρακτηριστικών του Κυπαρισσιακού κόλπου (με έμφαση στην παράκτια ζώνη του Καϊάφα, τη θαλάσσια χελώνα καρέτα καρέτα, τις αμμοθίνες, το κρινάκι της θάλασσας, τα λιβάδια ποσειδωνίας κα) και των περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών παραμέτρων της διαχρονικής διαχείρισής του (με έμφαση στο ρόλο του λιμανιού του Κατακόλου).

– Εργασία πεδίου με εκπαιδευτικές δραστηριότητες στη ακτή του Καϊάφα ή στο ακρωτήριο του Κατακόλου. Το πεδίο επιλέγεται από την Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ ανάλογα με τη χρονική περίοδο, , τα ενδιαφέροντα της περιβαλλοντικής ομάδας και την ηλικία των μαθητών.

– Δραστηριότητες αυτοέκφρασης των μαθητών (τραγούδι, λογοτεχνία, δημιουργική έκφραση, εικαστικά, θέατρο, χορός) με αφετηρία τη συγκεκριμένη θεματική και εμπειρία.

– Αξιολόγηση του προγράμματος.