Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων

Ανανέωση λειτουργίας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας» που συντονίζει το ΚΠΕ Κρεστένων για τα σχολικά έτη 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018

Σύμφωνα με την υπ’αριθ. 176614/Δ2/04-11-2015 Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. εγκρίνεται η ανανέωση λειτουργίας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου “Τα Τοπικά Προϊόντα σε μια κοινωνία Αειφορίας”, που συντονίζει το ΚΠΕ Κρεστένων, για τα σχολικά έτη 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης τριετούς λειτουργίας του, στο Δίκτυο συμμετείχαν 292 σχολεία, περίπου 7330 μαθητές και 621 εκπαιδευτικοί και των δύο βαθμίδων που υλοποιούσαν ομοθεματικά προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι από τα Μέλη Παιδαγωγικών Ομάδων 18 Συνεργαζόμενων ΚΠΕ καθώς και από 19 Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων. Υλοποιήθηκαν 5 σεμινάρια  όπου επιμορφώθηκαν συνολικά 351 εκπαιδευτικοί μέλη του Δικτύου, καθώς και μια ημερίδα σχετικής θεματολογίας για 150 μέλη της ευρύτερης κοινωνίας. Η διευρυμένη συμμετοχή των μελών της μαθητικής κοινότητας ενδυναμώνει την πρόθεση της παιδαγωγικής ομάδας του ΚΠΕ Κρεστένων να συνεχίσει τη λειτουργία του Δικτύου.

Διάρκεια  και  χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης

Διάρκεια λειτουργίας:

Το Δίκτυο λειτουργεί για τρία ακόμη χρόνια, με έναρξη την τρέχουσα σχολική χρονιά 2015-2016, ενώ η συμμετοχή των σχολικών μονάδων σ’ αυτό θα είναι τουλάχιστον διετής.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης της νέας τριετίας:

Σεπτέμβριος 2015: Αίτημα προς Υ.ΠΟ.ΠΑΙΘ για ανανέωση λειτουργίας του Δικτύου.

Νοέμβριος 2015: Δηλώσεις συμμετοχής στο Δίκτυο σχολικών μονάδων, Δ/νσεων Εκπ/σης, δια των Υπευθύνων Σχ. Δραστηριοτήτων, και ΚΠΕ όλης της χώρας (μετά από πρόσκληση του Συντονιστικού ΚΠΕ Κρεστένων).

Ιανουάριος 2016: Διοργάνωση θεματικού σεμιναρίου επιμόρφωσης εκπαιδευτικών – μελών του Δικτύου για τις μισές περιφερειακές ενότητες της χώρας στο ΚΠΕ Κρεστένων.  Συνάντηση των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής, της Παιδαγωγικής Ομάδας, εκπροσώπων επιστημονικών φορέων, κομβικών συνεργατών και συντονιστών περιβαλλοντικών ομάδων (προγραμματισμός δράσεων του Δικτύου, επιστημονική – παιδαγωγική αξιολόγηση και συμπλήρωση του πρωτογενούς εκπαιδευτικού υλικού που είχε σχεδιαστεί και παραδοθεί σε μια πρώτη μορφή από τις ομάδες εργασίας που δημιουργήθηκαν σε προηγούμενη συνάντηση,  τρόπος δημιουργίας και προώθησης του υλικού).

Μάρτιος 2016: Διοργάνωση θεματικού σεμιναρίου επιμόρφωσης εκπαιδευτικών – μελών του Δικτύου για τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες της χώρας σε συνεργαζόμενο ΚΠΕ.

Ιανουάριος 2017: Διοργάνωση θεματικού σεμιναρίου επιμόρφωσης εκπαιδευτικών – μελών του Δικτύου για τις μισές περιφερειακές ενότητες της χώρας στο ΚΠΕ Κρεστένων.  Συνάντηση των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής, της Παιδαγωγικής Ομάδας, εκπροσώπων επιστημονικών φορέων, κομβικών συνεργατών και συντονιστών περιβαλλοντικών ομάδων.

Μάρτιος 2017: Διοργάνωση θεματικού σεμιναρίου επιμόρφωσης εκπαιδευτικών – μελών του Δικτύου για τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες της χώρας σε συνεργαζόμενο ΚΠΕ.

Ιούνιος 2017: Απολογιστική συνάντηση των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής, της Παιδαγωγικής Ομάδας, εκπροσώπων επιστημονικών φορέων, κομβικών συνεργατών και συντονιστών περιβαλλοντικών ομάδων (απολογισμός της διετούς δράσης, παρουσίαση δράσεων του δικτύου, προγραμματισμός 3ου έτους, αξιολόγηση).

Σεπτέμβριος 2017 – Ιούνιος 2018: συνέχιση, επέκταση και διάχυση των δράσεων του δικτύου. Τελική αξιολόγηση. Διερεύνηση δυνατότητας ανανέωσης λειτουργίας του.

Συντονιστική Επιτροπή

Τακτικά Μέλη :
1. Ξυλόκοτα Αναστασία, Προϊσταμένη του Τμήματος Δ’ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ
2. Γαβράς Πέτρος, ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Υπεύθυνος ΚΠΕ Κρεστένων
3. Τσούρα Αγγελική, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη ΚΠΕ Κρεστένων
4. Ηλιοπούλου Ευγενία, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας Ηλείας
5. Παπαϊωάννου Ιωάννα, ΤΑΜΙΑΣ, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Β/θμιας Αχαΐας
6. Παπαδάκης Νικόλαος, ΜΕΛΟΣ, Υπεύθυνος ΚΠΕ Μολάων
7. Φανιουδάκη Ελένη, ΜΕΛΟΣ, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Αρχανών – Ρούβα – Γουβών
8. Μαρματάκη Αρετή, ΜΕΛΟΣ, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Β/θμιας Χανίων
9. Παρασκευόπουλος Παναγιώτης, ΜΕΛΟΣ, Γεωπόνος Msc, Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δ. Ελλάδας Α.Ε.

Αναπληρωματικά μέλη
1. Σχοινά Μαρία, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κρεστένων
2. Αναστασίου Σταματία, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κρεστένων
3. Αβούρη Πηνελόπη, Υπεύθυνη ΚΠΕ Λιθακιάς – Ζακύνθου
4. Καλογερής Σταύρος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Σφακιωτών
5. Σούνδια Αγγελική, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Σφακιωτών
6. Βρέντζος Ευάγγελος, Αναπληρωτής Υπεύθυνος ΚΠΕ Ανωγείων
7. Σακοβέλη Πηνελόπη, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Α/θμιας Αχαΐας
8. Αργυροηλιόπουλος Γεώργιος, μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Καλαμάτας
9. Θεοφιλόπουλος Νικόλαος, Χημικός Μηχανικός – Σύμβουλος τοπικής ανάπτυξης, Γενικός Δ/ντής Αναπτυξιακής Ολυμπίας Α.Ε. – θέματα περιβάλλοντος

Παιδαγωγική Ομάδα

1. Αντωνοπούλου Ευανθία, Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Αράχθου Άρτας

2. Βασιλόπουλος Αναστάσιος, Αν. Υπεύθυνος ΚΠΕ Καστρίου

3. Γκανάτσιος Ανδρέας, Αν. Υπεύθυνος ΚΠΕ Κισσάβου – Ελασσόνας

4. Γκίρμπας Πασχάλης, Υπεύθυνος ΚΠΕ Ποροΐων

5. Καζακώνη Πηνελόπη, Υπεύθυνη ΚΠΕ Καστρίου

6. Καλαμπαλίκη Θάλεια, Υπεύθυνη Σχ/κών Δρ/των Α/θμιας Εύβοιας

7. Καρυπίδης Γεώργιος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Παρανεστίου

8. Κατσογιάννη Μαρία, Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Καρπενησίου

9. Κούτρας Παναγιώτης, Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Καρπενησίου

10. Κεφαλογιάννη Ζαχαρένια, Υπεύθυνη ΚΠΕ Ανωγείων

11. Κυνδελέρου Δάφνη, Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Μαρώνειας

12. Μαργιά Αντιόπη-Ζωή, Υπεύθυνη Σχ/κών Δρ/των Β/θμιας Αρκαδίας

13. ΜαστορόπουλοςΝεκτάριος, Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Μολάων

14. Πανάγου Αθανάσιος, Αν. Υπεύθυνος ΚΠΕ Άμφισσας

15. Παναρίτου Κων/να, Υπεύθυνη Σχ/κών Δρ/των Β/θμιας Λευκάδας

16. Ραβάνη Ιωάννα, Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Καλαμάτας

17. Σπαρτινού Μαρία– Γεωργία, Υπεύθυνη Σχ/κών Δρ/των Β/θμιας Κυκλάδων

18. Σφακιανάκη Μαρία, Υπεύθυνη ΚΠΕ Αρχανών – Ρούβα – Γουβών

19. Τσαντηράκη Σοφία, Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Ιεράπετρας-Νεάπολης

20. Τσίγκου Αλεξάνδρα, Υπεύθυνη Περιβ/κής Εκπ/σης Α/θμιας Δ. Αττικής

21. Τσολάκη Ελευθερία, Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Ποροΐων

Σχετικά Αρχεία