Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων στα πλαίσια του προγραμματισμού των δράσεών του για το έτος 2017-2018, της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», που υλοποιείται μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014 – 2020» και της συνεργασίας με τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων εμβέλειάς του, σχεδιάζει την υλοποίηση διήμερου Εισαγωγικού Επιμορφωτικού Σεμιναρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης διάρκειας 19 ωρών για 50 Εκπαιδευτικούς των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας, Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Δυτικής Αττικής και Πειραιά.

Το σεμινάριο, με τίτλο:«Εισαγωγή στην Εκπαίδευση για την Αειφορία: το παράδειγμα της διαχείρισης του νερού» θα υλοποιηθεί από το Σάββατο 25 Νοεμβρίου και ώρα 09:00 έως την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00 στους χώρους του ΚΠΕ Κρεστένων και σε πεδία της περιοχής. Σκοπός του είναι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί να επιμορφωθούν γύρω από βασικές εννοιολογικές αρχές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις (βιωματικές μεθόδους και τεχνικές) της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, ώστε να υποστηρίξουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Έμφαση θα δοθεί στην αειφορική διαχείριση των υδάτινων πόρων, τη διαχρονική διασύνδεσή τους με την ανθρώπινη δραστηριότητα, υγεία και ευεξία καθώς και την ανάγκη προστασίας τους.

Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρητικές προσεγγίσεις, εργασίες πεδίου και βιωματικά εργαστήρια. Απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς που θα υλοποιήσουν φέτος για πρώτη φορά Πρόγραμμα Π.Ε. και δεν έχουν επιμορφωθεί και εν συνεχεία σε εκπαιδευτικούς που δεν έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια σε ΚΠΕ. Μπορούν να συμμετάσχουν δέκα (10) εκπαιδευτικοί από κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και πέντε (5) από κάθε μια από τις υπόλοιπες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του προβλεπόμενου αριθμού συμμετεχόντων από τη μία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, θα συμπληρώνεται ο αριθμός συμμετοχών από άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να αποστείλουν την επισυναπτόμενη Αίτηση Συμμετοχής τους στις/στους Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσής τους μέχρι την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017.

Παρακαλούνται οι Υπεύθυνες/οι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων Α/θμιας Εκπ/σης Ηλείας, Δ΄Αθήνας, Ανατολικής Αττικής και Β/θμιας Εκπ/σης Ηλείας, Γ΄Αθήνας, Δ΄Αθήνας, Δυτικής Αττικής και Πειραιά να κοινοποιήσουν στις σχολικές μονάδες ευθύνης τους την παρούσα πρόσκληση και το έντυπο αίτησης και να αποστείλουν στο ΚΠΕ Κρεστένων συγκεντρωτικό πίνακα με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, σχολική μονάδα, τηλέφωνο) των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών (τακτικών και αναπληρωματικών), το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017.

Το ΚΠΕ Κρεστένων θα καλύψει από το Τεχνικό Δελτίο Υποέργου του και σύμφωνα με τον ισχύοντα οδηγό διαχείρισης, τις δαπάνες που αφορούν:

α) τη διαμονή (δύο διανυκτερεύσεις Παρασκευή-Σάββατο) όσων δικαιούνται, δηλ. των συμμετεχόντων από τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας, Δ΄ Αθήνας, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, σε εξάκλινους κοιτώνες της Μαθητικής Εστίας Κρεστένων 

β) τη διατροφή (ένα δείπνο και δύο πρόχειρα γεύματα) όλων των συμμετεχόντων στο Σεμινάριο.

Τα έξοδα μετακίνησης των επιμορφούμενων θα καλυφθούν από τους ίδιους.

Όσοι παρακολουθήσουν ανελλιπώς το σεμινάριο θα λάβουν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου καθώς και ο Πίνακας Συμμετεχόντων (τακτικών και αναπληρωματικών) θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα (www.kpekrestenon.gr) του ΚΠΕ Κρεστένων μετά τις 8 Νοεμβρίου 2017.

Σχετικά Αρχεία