Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017

08:30-09:00     Πρωινό, Εγγραφές

09:00-09:30     «Στόχοι του σεμιναρίου, παρουσίαση των δράσεων του ΚΠΕ Κρεστένων», Πέτρος Γαβράς, Υπεύθυνος ΚΠΕ Κρεστένων

09:30-10:00     «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Σκοποί – Στόχοι – Μέθοδοι», Παναγιώτης Σταθόπουλος, Δάσκαλος, Maitre Επιστημών Εκπαίδευσης Παν/μίου Bordeaux II, Ευγενία Ηλιοπούλου, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας Εκπ/σης Ηλείας

10:00-10:30     «Νεαρόν ύδωρ: το νερό και η διαχείρισή του στο περιβάλλον της Ολυμπίας», Αγγελική Τσούρα, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη ΚΠΕ Κρεστένων

10:30-10:50     «Η λίμνη και τα ιαματικά λουτρά Καϊάφα», Μαρία Σχοινά, Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κρεστένων

10:50-11:00     Διάλειμμα

11:00-11:30     Μετάβαση στην Αρχαία Ολυμπία

11:30-14:00     Δραστηριότητες πεδίου σε χώρο περιβαλλοντικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος. Το παράδειγμα του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου της Αρχαίας Ολυμπίας. Συντονισμός: Παιδαγωγική Ομάδα ΚΠΕ Κρεστένων

14:00-14:30     Επιστροφή στο ΚΠΕ Κρεστένων

14:30-15:30     Πρόχειρο γεύμα

15:30–16:00    Μετάβαση στον Καϊάφα

16:0018:00    Δραστηριότητες πεδίου σε χώρο περιβαλλοντικού και οικοτουριστικού ενδιαφέροντος. Το παράδειγμα των ιαματικών λουτρών και της λίμνης Καϊάφα. Συντονισμός: Παιδαγωγική Ομάδα ΚΠΕ Κρεστένων

18:00-18:30     Επιστροφή στο ΚΠΕ Κρεστένων

18:30-19:00     Διάλειμμα, καφές

19:00-20:00     Παιχνίδια γνωριμίας – επικοινωνίας και συγκρότησης ομάδων: Μαρία Σχοινά, Μέλος Π.Ο. ΚΠΕ Κρεστένων

20:00-21:00     Παράλληλα κυκλικά βιωματικά εργαστήρια:

ΟΜΑΔΑ Α: «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», Παναγιώτης Σταθόπουλος, Δάσκαλος, Maitre Επιστημών Εκπαίδευσης Παν/μίου Bordeaux II, Ευγενία Ηλιοπούλου,Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας Εκπ/σης Ηλείας

ΟΜΑΔΑ Β: «Η περιβαλλοντική ομάδα στο πεδίο. Σχεδιασμός και οργάνωση δραστηριοτήτων πεδίου», Παιδαγωγική Ομάδα ΚΠΕ Κρεστένων

21:00               Δείπνο

Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017

08:30-09:00     Πρωινό

09:00-10:00    

Συνέχιση των παράλληλων βιωματικών εργαστηρίων

ΟΜΑΔΑ Α: «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», Παναγιώτης Σταθόπουλος, Δάσκαλος, Maitre Επιστημών Εκπαίδευσης Παν/μίου Bordeaux II, Ευγενία Ηλιοπούλου, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας Εκπ/σης Ηλείας

ΟΜΑΔΑ Β: «Η περιβαλλοντική ομάδα στο πεδίο. Σχεδιασμός και οργάνωση δραστηριοτήτων πεδίου», Παιδαγωγική Ομάδα ΚΠΕ Κρεστένων

10:00-12:00

ΟΜΑΔΑ Α: «Η περιβαλλοντική ομάδα στο πεδίο. Σχεδιασμός και οργάνωση δραστηριοτήτων πεδίου», Παιδαγωγική Ομάδα ΚΠΕ Κρεστένων

ΟΜΑΔΑ Β: «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», Παναγιώτης Σταθόπουλος, Δάσκαλος, Maitre Επιστημών Εκπαίδευσης Παν/μίου Bordeaux II, Ευγενία Ηλιοπούλου,Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας Εκπ/σης Ηλείας

12:00-12:15     Διάλειμμα

12:15-13:30     Παρουσίαση των εργαστηρίων – Συζήτηση

13:30-14:00     Αξιολόγηση σεμιναρίου

14:00               Πρόχειρο γεύμα. Λήξη σεμιναρίου

Σχετικά Αρχεία