Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε πίνακες με τις σχολικές μονάδες και εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ηλείας που πρόκειται να επισκεφθούν το ΚΠΕ Κρεστένων για υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων, την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2022.

Αρ Έγκρισης ΥΠΑΙΘ: Φ3/ΕΠ/127837/129101/145649 /Δ7/23-11-2022

Σχετικά Αρχεία