Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και έχει σχεδιαστεί για ομάδα 25-30 ατόμων. Υλοποιείται στους χώρους του Κ.Π.Ε. (αίθουσες γνωριμίας-έκφρασης) και στο πεδίο (εγκαταλελειμμένο χωριό Λαδικό).

Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τα κατάλληλα εφόδια ώστε να είναι σε θέση να διαμορφώνουν συμπεριφορές, στάσεις και αξίες στην κατεύθυνση της αειφορικής διαχείρισης των φυσικών πόρων ώστε να αποφεύγονται, κατά το δυνατόν, οι φυσικές καταστροφές και να αμβλύνονται οι συνέπειες όσων είναι αναπόφευκτες.

Στόχοι του προγράμματος:

– Ενημέρωση για τα ιστορικά και μυθολογικά στοιχεία των φυσικών καταστροφών.

– Ερμηνεία των φυσικών φαινομένων σύμφωνα με τα δεδομένα των φυσικών επιστημών.

– Διάκριση των ειδών φυσικών καταστροφών και των κινδύνων που τις προκαλούν: γεωλογικοί, υδρολογικοί, κλιματικοί, πυρκαγιές.

– Ανίχνευση του ρόλου του ανθρώπου στην εκδήλωση τέτοιων φαινομένων.

– Καταγραφή και αξιολόγηση των συνεπειών των φυσικών καταστροφών για τη φύση και τον άνθρωπο.

– Συνειδητοποίηση της ανάγκης προετοιμασίας για την ορθή διαχείριση της κρίσης: ενέργειες πριν, κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά την εκδήλωση του φαινομένου.

– Αναζήτηση αξιών και στάσεων που με συγκεκριμένες δράσεις μπορούν να οδηγήσουν στην πρόληψη.

– Βιωματική προσέγγιση, ιδιαίτερα του σεισμού.

– Προσομοίωση των ενεργειών που πρέπει να γίνουν την ώρα του κινδύνου, τα παιχνίδια, οι δραστηριότητες, η ομαδικότητα και η ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας και άμιλλας είναι κάποιοι πολύ σημαντικοί ψυχοκινητικοί στόχοι.

– Συνειδητοποίηση της χαράς της παροχής βοήθειας, του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Γνωριμία της Ομάδας με παιχνίδια και δραστηριότητες

Θεωρητική προσέγγιση των φυσικών καταστροφών.

Εργασία πεδίου στο εγκαταλελειμμένο χωριό Λαδικό με θεματικούς άξονες: παρατήρηση και καταγραφή του φυσικού και ανθρωπογενούς τοπίου, σύγκριση της συμπεριφοράς των δομικών υλικών (παραδοσιακών και σύγχρονων) στο σεισμό, τρόποι αντιμετώπισής του, ανασύνθεση της συμπεριφοράς της συγκεκριμένης κοινωνίας πριν – κατά τη διάρκεια – μετά το σεισμό, αξιολόγηση των επιλογών της πολιτείας για την επίλυση του προβλήματος.

Δραστηριότητες αυτοέκφρασης των μαθητών (τραγούδι, λογοτεχνία, δημιουργική έκφραση, εικαστικά, θέατρο, χορός) με αφετηρία τη συγκεκριμένη θεματική και εμπειρία.

Αξιολόγηση του προγράμματος