Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων

Είναι επέκταση του αντίστοιχου μονοήμερου προγράμματος. Εστιάζει τη μία μέρα στο ελαιόλαδο και τις ποικίλες χρήσεις του (τοπική οικονομία, αειφορικές καλλιεργητικές πρακτικές, διατροφή, πολιτισμός, σαπωνοποίηση, κλπ.) και υλοποιείται εργαστήριο παραγωγής παραδοσιακού σαπουνιού από ελαιόλαδο. Τη δεύτερη μέρα εστιάζει στη σταφίδα και τον ρόλο της στην οικονομική και πολιτική ζωή του τόπου, την προώθηση των τοπικών ποικιλιών, την επεξεργασία (τεχνικές αποξήρανσης) και την προώθηση του προϊόντος το οποίο έχει αποτελέσει στο πρόσφατο παρελθόν μοχλό αγροτικής και οικονομικής ανάπτυξης ολόκληρου του Νομού Ηλείας.

Πεδίο υλοποίησης (ανάλογα με την ηλικία και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων καθώς και την εποχικότητα των αγροτικών εργασιών και προϊόντων) είναι καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή καθώς και βιομηχανικά και συνεταιριστικά κτίρια (ελαιοτριβεία, σταφιδεργοστάσια, σταφιδαποθήκες, οινοποιεία, μύλοι της ευρύτερης περιοχής όπως σε Κρέστενα, Πύργο, Κατάκολο κλπ.).