Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Περιβαλλοντικές Ομάδες εκπαιδευτικών και μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, 25-30 ατόμων. Υλοποιείται στους χώρους του Κ.Π.Ε. (αίθουσες γνωριμίας-έκφρασης) και στο πεδίο (αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Ολυμπίας και αρχαιολογικό μουσείο).

Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τα εφόδια ώστε να είναι σε θέση να αποτιμήσουν την επίδραση των πολιτισμικών και οικονομικών αξιών στη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια (συγχρονικά και διαχρονικά) με αποτέλεσμα να διαμορφώνουν συμπεριφορές, στάσεις και αξίες στην κατεύθυνση της αειφορικής διαχείρισής τους.

Στόχοι του προγράμματος:

– Γνωριμία με τη γεωμορφολογία της περιοχής της Ολυμπίας με έμφαση στο ρόλο των δύο ποταμών (Αλφειού και Κλαδέου).

– Σύνδεση του υγρού στοιχείου με τη μυθολογία και τη λατρεία του τόπου διαχρονικά.

– Συνειδητοποίηση του ρόλου του νερού στην καθημερινότητα αθλητών, θεατών, προσκυνητών του χώρου.

– Σύνδεση του τρόπου διαχείρισης του νερού με πολιτιστικές αξίες και κοινωνικές ανάγκες όπως αυτές μεταβάλλονται μέσα στο χρόνο.

– Συγκριτική μελέτη των λουτρικών εγκαταστάσεων του χώρου.

– Βιωματική προσέγγιση της εμπειρίας ενός λουομένου σε ένα ελληνικό ή ρωμαϊκό λουτρό.

– Καταγραφή επαγγελματικών ειδικοτήτων απαραίτητων σε ένα λουτρό.

– Εντοπισμός του υγρού στοιχείου σε διάφορα εκθέματα (μορφή, χρήση, υλικά, συμβολισμοί, λειτουργία).

– Αξιολόγηση της διαχείρισης του νερού στις διάφορες φάσεις της ζωής του χώρου με γνώμονα τις αρχές της αειφορίας.

– Απόλαυση υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικών δημιουργιών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

– Γνωριμία της Ομάδας με παιχνίδια και δραστηριότητες.

– Θεωρητική προσέγγιση της διαχρονικής πορείας και εξέλιξης του Ιερού με έμφαση στη διαχείριση του νερού.

– Εργασία πεδίου στον Αρχαιολογικό χώρο και στα μουσεία με θεματικούς άξονες: γεωμορφολογία, παραδόσεις, λατρεία, σύστημα διαχείρισης του νερού, αντιπλημμυρικά έργα, συστήματα υδροδότησης – αποχέτευσης, αρχιτεκτονική (διαρρύθμιση λουτρών, αρχιτεκτονικά μέλη κτηρίων, δομικά υλικά), προετοιμασία αθλητών, λουτρά (ελληνικά, ρωμαϊκά), τέχνη.

– Δραστηριότητες αυτοέκφρασης των μαθητών (τραγούδι, λογοτεχνία, δημιουργική έκφραση, εικαστικά, θέατρο, χορός) με αφετηρία τη συγκεκριμένη θεματική και εμπειρία.

– Αξιολόγηση του προγράμματος.