Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων στα πλαίσια του προγραμματισμού των δράσεών του για το έτος 2017-2018, της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014 -2020», σχεδιάζει τη συνδιοργάνωση με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Ηλείας – δια των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων – Ενημερωτικής Ημερίδας Εκπαιδευτικών Π/θμιας  και Δ/θμιας  Εκπ/σης την Πέμπτη 19/10/2017 στον Πύργο, στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας (Διοικητήριο) και ώρες 11:00 έως 14:00.

Η Ενημερωτική Ημερίδα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας με στόχο την υποστήριξή τους στην υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και τη συμμετοχή τους στα Προγράμματα και στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που συντονίζει το Κ.Π.Ε. Κρεστένων. Στην ημερίδα θα γίνει παρουσίαση-ενημέρωση σχετικά α) με τα Προγράμματα που υλοποιούνται από το ΚΠΕ Κρεστένων και β) το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Τα τοπικά προϊόντα σε μια κοινωνία αειφορίας»  που συντονίζει.  Θα παρουσιαστούν επίσης καλές πρακτικές εφαρμογής προγραμμάτων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Ηλείας από τα προηγούμενα σχολικά έτη και θα γίνουν προτάσεις για δράσεις και δραστηριότητες για το τρέχον σχολικό έτος.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής.