Στο συνημμένο έγγραφο μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα Τακτικά και Αναπληρωματικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τους Εκπαιδευτικούς που πρόκειται να επισκεφθούν το ΚΠΕ Κρεστένων προκειμένου να υλοποιήσουν πρόγραμμα Π.Ε.. τον ΜάΪο και τον Ιούνιο 2017

Σχετικά Αρχεία