Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και έχει σχεδιαστεί για ομάδα 25-30 ατόμων. Υλοποιείται στους χώρους του Κ.Π.Ε. (αίθουσες γνωριμίας-έκφρασης) και στο πεδίο (Λίμνη Καϊάφα).

Στόχοι του προγράμματος:

– Γνωριμία με έναν υγρότοπο.

– Σύνδεση της λίμνης με τη μυθολογία, την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.

– Κατανόηση των εννοιών: υγρότοπος, αποξήρανση υγροτόπων, ορθολογική διαχείριση υγροτόπων, οικολογική ισορροπία, βιολογική συσσώρευση, λεκάνη απορροής, απειλούμενα είδη, μετανάστευση πουλιών, τροφική αλυσίδα, ιαματικός τουρισμός, οικοτουρισμός, αειφορία.

– Ενημέρωση για τις διεθνείς συνθήκες προστασίας περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος NATURA2000 και RAMSAR.

– Βιωματική προσέγγιση του οικοσυστήματος Καϊάφα: αμμοθίνες, δάσος Στροφιλιάς, λίμνη, ιαματικές πηγές.

– Συνειδητοποίηση των κινδύνων που απειλούν το ευρύτερο οικοσύστημα. – Προβληματισμός και αναζήτηση τρόπων ανάπτυξης της περιοχής με στόχο την αειφορία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

– Γνωριμία της Ομάδας με παιχνίδια και δραστηριότητες.

– Θεωρητική προσέγγιση του οικοσυστήματος Καϊάφα.

– Εργασία πεδίου στην περιοχή Καϊάφα με θεματικούς άξονες: γεωμορφολογία, φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά της λίμνης, παραδόσεις, μυθολογία, διαχείριση υδάτινων πόρων, παρατήρηση και καταγραφή της χλωρίδας και της πανίδας (με ιδιαίτερη έμφαση στην ορνιθοπανίδα και τα απειλούμενα είδη), φυσικές πηγές και ιαματικός τουρισμός, ναυταθλητισμός.

– Δραστηριότητες αυτοέκφρασης των μαθητών (τραγούδι, λογοτεχνία, δημιουργική έκφραση, εικαστικά, θέατρο, χορός) με αφετηρία τη συγκεκριμένη θεματική και εμπειρία.

– Αξιολόγηση του προγράμματος.