Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κρεστένων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και έχει σχεδιαστεί για ομάδα 25-30 ατόμων. Υλοποιείται στους χώρους του Κ.Π.Ε. (αίθουσες γνωριμίας-έκφρασης) και στο πεδίο. Δίνεται η δυνατότητα επιλογής του πεδίου υλοποίησής του ανάλογα με την ηλικία και τα ενδιαφέροντα της Περιβαλλοντικής Ομάδας: περιαστικό δάσος Σεφερλή στην πόλη των Κρεστένων, παραλιακό δάσος Στροφιλιάς στον Καϊάφα, δρυοδάσος της Φολόης.

Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τα κατάλληλα εφόδια ώστε να είναι σε θέση να αποτιμήσουν – ως οικολογικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και οικονομικό κεφάλαιο – τους φυσικούς πόρους ενός δασικού οικοσυστήματος καθώς και να διαμορφώνουν συμπεριφορές, στάσεις και αξίες στην κατεύθυνση της αειφορικής διαχείρισής του.

Στόχοι του προγράμματος:

– Ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που αφορούν τη σημασία της προσφοράς του δάσους σαν φυσικό οικοσύστημα.

– Συνειδητοποίηση των κινδύνων που απειλούν το δάσος (π.χ. φωτιά, υπερβόσκηση, οικοπεδοποίηση, έργα υποδομής, κατασκευή εθνικής οδού, κτλ.) και την ανάγκη προστασίας του.

– Κατανόηση της σημασίας του δάσους: οικονομική, κοινωνική, ιστορική, ανθρωπολογική, γεωγραφική και οικολογική.

– Γνωριμία με τη χλωρίδα και την πανίδα του συγκεκριμένου δασικού οικοσυστήματος.

– Βιωματική προσέγγιση της φύσης μέσω των αισθήσεων.

– Ανάπτυξη των δεξιοτήτων της μέτρησης, της συσχέτισης, της σύγκρισης, της καταγραφής και της διατύπωσης παρατηρήσεων και συμπερασμάτων των μαθητών.

– Απόλαυση της χαράς και της ικανοποίησης μέσω της διαδικασίας της ανακάλυψης και της ομαδικής εργασίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

– Γνωριμία της Ομάδας με παιχνίδια και δραστηριότητες.

– Θεωρητική προσέγγιση του δασικού οικοσυστήματος.

– Εργασία πεδίου στο δάσος της περιοχής των Κρεστένων ή στο προστατευόμενο δρυοδάσος της Φολόης με θεματικούς άξονες: παρατήρηση και καταγραφή της φυσιολογίας του δέντρου και του δάσους, ανθρώπινες δραστηριότητες στο δάσος, γεωμορφολογία, παραδόσεις, προσανατολισμός.

– Δραστηριότητες αυτοέκφρασης των μαθητών (τραγούδι, λογοτεχνία, δημιουργική έκφραση, εικαστικά, θέατρο, χορός) με αφετηρία τη συγκεκριμένη θεματική και εμπειρία.

– Αξιολόγηση του προγράμματος.