Συνημμένα μπορείτε να βρείτε Πίνακες Τακτικών και Αναπληρωματικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πρόκειται να υλοποιήσουν πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο ΚΠΕ Κρεστένων έως το Μάϊο 2017.

Σχετικά Αρχεία